Om Niels Busk

Niels Busk.  Født 2. august 1942.

Gårdejer, major fhv. medlem(V) af Europa – Parlamentet, Buskengaard, Haldagervej 307, 9440 Aabybro.

Gift med lærer Ragnhild Nørgaard Busk. De har sammen 3 børn, Johanne Louise, Thomas og Anne Katrine.

Efter realskole påbegyndtes en uddannelse som landmand. Derefter praktisk uddannelse og skoleophold på Viborg Gymnastikhøjskole, Dalum Landbrugsskole og Askov Højskole. Den grundlæggende forståelse for andelsbevægelsen og samfundet var i 1960erne forankret i højskolerne. Det blev en vigtig del af Niels Busk`s liv som landmand og i landbrugets organisationer, erhvervsbestyrelser og senere i politik.

 Indkaldelsen til Den Kongelige Livgarde i 1962 blev til 40 års aktiv tjeneste med en officersuddannelse, der sluttede med rang af major af reserven. Lederuddannelsen, de mange års tjeneste, deltagelse i FN – styrken i Gaza og sammenholdet, hvor chef – gruppen fra II Livgarden stadigvæk mødes jævnligt, har haft stor betydning.

Ragnhild og Niels Busk blev gift i 1968 og overtog Haldagergaard og slægtsgården Buskengaard, som de sammen drev med stort kvæghold og planteavl, i dag er jorden bortforpagtet.

Niels Busk blev i 1976 valgt som næstformand i Aalborg Amts Landboforening, i dag AGRI NORD. I 1981 som foreningens formand, det blev til 20 år som formand og samtidig gav det valg til bestyrelser i en lang række af landbrugets organisationer. Foreningen af Jyske landboforeninger, De Danske Landboforeninger, Landbrugsrådet, Næstformand i Kødbranchens Fællesråd, Formand for OXEXPORT.

Finanssektoren – Realkredit Danmark indvalgte Niels Busk som bestyrelsesmedlem i 1993. Da Fonden Realdania blev dannet efter fusion med Danske Bank i 2000, blev Niels Busk bestyrelsesmedlem i Fonden. Fondens virke, de mange spændende projekter over hele landet, hvor man gør en forskel, er meget synlig. For Niels Busk er hans deltagelse i beslutningen om Musikkens Hus i Aalborg en af de vigtigste. Niels Busk blev i 2000 medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab.

I 1999 blev Niels Busk valgt til Europa – Parlamentet for Venstre og genvalgt i 2004 som nummerer 2 af Venstres kandidater. Det blev til 10 spændende og aktive år med landbrugspolitik som hovedområde. Den Liberale Gruppe valgte Niels Busk som fast landbrugsordfører og koordinator med opgaven at forhandle gruppens politiske holdninger med de andre grupper i EP. Det krævede en god balance, og at være en god lytter, ikke mindst for at forene de mange holdninger i egen gruppe og få forståelse for de aftaler, der var truffet. Niels Busk havde 12 ordførerskaber, hvor han var Parlamentets ordfører. Niels Busk omtaler selv de 10 år som nok de mest spændende i hans liv. Det er Ragnhild enig i, og Bruxelles og Strasbourg er for begge fyldt med gode minder. Det blev til mange møder og rejser, hvor især Afrika var målet. Det tidligere Østeuropa var i perioden omkring deres optagelse i EU genstand for rigtig mange møder.

Efter eget ønske stoppede Niels Busk i 2009 i EP og etablerede en rådgivningsvirksomhed, Buskengaard Holding. Ombygningen af slægtsgården Buskengaard var tilendebragt, hvor familien nu bor.

Her nyder man de smukke omgivelser, familien, børn og børnebørn med udsigt til Limfjorden, og der er stadigvæk masser af gøremål. Bestyrelsesarbejdet i Agri Invest A/S med etableringen af et storlandbrug i Rumænien har været en spændende udfordring. Rejser og politik er fortsat omdrejningspunktet, det europæiske samarbejde, miljøpolitikken skal bygge på fakta, som 4 – mandsgruppen kulegravede i 3 år. Der er fortsat meget, der skal gøres, indlæg der skal skrives, men nu vælges opgaverne med omhu.